วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณชโลปการ (สะอาด หฎฐจิตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม สิริอายุ ๘๖ ปี ๕๕ พรรษา

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณชโลปการ (สะอาด หฎฐจิตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม สิริอายุ ๘๖ ปี ๕๕ พรรษา โดยมีพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฯ พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒  เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม  ตลอดถึงพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,825