วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม ถวายคำแนะนำ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง ๓ แห่ง ภายในจังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ตรวจเยี่ยม ถวายคำแนะนำ โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด, โครงการเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารเรียน และตรวจสอบสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง ๓ แห่ง ภายในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ (๑) วัดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม (๒) วัดเนินบุญญาราม อำเภอศรีราชา (๓) วัดโพธิทัตราชวิทยาลัย อำเภอศรีราชา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,267