วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์ถวายแด่พระโสภณคณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการและนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำกัณฑ์เทศน์งานพระมหาสมณานุสรณ์ถวายแด่พระโสภณคณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) เพื่อมอบให้กับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,387