วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัดหนองกระต่าย(ร้าง) ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินวัดหนองกระต่าย(ร้าง) ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,384