วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำประกาศนียบัตรธรรมศึกษา สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี วายแด่รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ธรรมยุต

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการและนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำประกาศนีบัตรธรรมศึกษา สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) ถวายแด่พระโสภณคณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) เพื่อมอบให้แก่สถานศึกษาที่มีผู้มีเรียนที่สอบธรรมศึกษาได้ปีการศึกษา 2563 ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,203